Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin

Elsa Beskow
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Lär känna Elsa Beskows tre älskade tanter: Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin! I en liten stad bor tre tanter, var och en med en tydlig favoritfärg och en specifik syssla. Tant Grön patar gärna i trädgarden medan Tant Brun star i köket och bakar pepparkakor och kokar knäck. Tant Gredelin sitter helst och broderar, när hon inte syltar eller saftar. I den lilla staden bor ocksa en liten herre som är mycket omtyckt bland damerna, och det är inte Herr Bla som bor pa andra sidan gatan. Det är deras älskade lilla pudel Prick! När Prick en dag försvinner är det tur att syskonen Petter och Lotta finns som kan hjälpa dem att leta rätt pa honom! -

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788727031682

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin"

Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima