Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Modern italiensk, existentiell klassiker i efterlängtad nyutgava

Den unge officeren Giovanni Drogo är fast besluten att försvara sitt land i det krig som alla väntar pa. Han anländer, full av idealistiska ansprak, till fästningen Fort Bastiani, en utpost överblickande den ödsliga Tataröknen, och möts där av aldrade veteraner som aldrig sett ett spar av fienden. Utan att han märker det gar samma öde honom obönhörligen själv till mötes. Medan han väntar pa den beryktade fienden har dagar blivit till ar, och ar till decennier. Under den gangna tiden har hans gamla vänner inne i staden gift sig och fatt barn, levt fullvärdiga liv, allt medan Dino och hans medsoldater suttit ut en enda lang och talmodig vaka.
Dino Buzzatis Tataröknen - ofta jämförd med Franz Kafkas Slottet och Albert Camus Myten om Sisyfos - skrevs 1938 när hela världen väntade pa att kriget skulle bryta ut. Det är samtidigt en svidande kritik mot det militära livet och en stillsam betraktelse av det mänskliga begäret efter ära.
I översättning av Eva Alexanderson, med ett nyskrivet förord av författaren och kritikern Torbjörn Elensky.

DINO BUZZATI [född 1906 i Belluno, död 1972 i Milano] var en italiensk författare, journalist och konstnär med en bred litterär repertoar. Hans verklista inkluderar utöver romanerna ett antal novellsamlingar, men ocksa dramatik, lyrik och libretton. Mest känd är Buzzati för den existentialistiska romanen Tartaröknen [Il deserto dei Tartari, 1940] som kommit att betraktas som en modern italiensk klassiker.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789180636971

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tataröknen"

Tataröknen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima