Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

He purakau whakamiharo te pukapuka a Paulo Coelho mo Hanatiako, mo tetahi taitama hepara no Anaruhia e koingo ana ki te haereere ki te kimi i nga kura huna o te ao. I roto i tana haerenga, ka kite ia i etahi kura tino rereke nei i tana i pohewa ai e ea ai tana koingo. Ka whakaako mai Te Ruanuku i te pumanawa o te whakarongo ki o tatou ngakau, o te kite i nga huarahi, o te ako hoki ki te whakamaori i nga tohu ka puta mai i te wa o te ora me te akoranga nui katoa o te whai i o tatou moemoea.Nuku atu i te waru tekau ma rima miriona nga pukapuka kua hokona puta noa i te ao, a, he nui ake hoki te whakawhitihia o te pukapuka nei ki reo ke i to etahi atu pukapuka na tetahi kaituhi e ora tonu ana. Kua noho mai a Te Ruanuku hei pukapuka e kore nei e herea e te wa, penei i te reo Maori e newanewa nei tona rere i roto i tenei whakamaoritanga na Hemi Kelly.Paulo Coelho's masterpiece tells the mystical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure. His quest will lead him to riches far different and far more satisfying than he ever imagined. The Alchemist teaches us about the essential wisdom of listening to our hearts, of recognising opportunity and learning to read the omens strewn along life's path. And, most importantly, to follow our dreams.With over eighty-five million copies sold around the world and translated into more languages than any other book by a living author, The Alchemist has established itself as a modern classic, now brilliantly translated into te reo Maori by Hemi Kelly.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Auckland University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2020

Lingua Inglese

EAN-13 9781776710676

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Te Ruanuku"

Te Ruanuku
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima