Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paulo Coelho' s inspirational global bestseller translated into more languages than any other book by a living author now available in a te reo Maori audiobook.Kua whakamaorihia ta Paulo Coelho pukapuka whakaaweawe, e kaha nei hoki te hokona puta noa i te ao, a, koinei te pukapuka nui katoa te whakawhitihia ki reo ke na tetahi kaituhi e ora tonu ana. E watea ana inaianei te pukaoro hei whakarongotanga. He purakau whakamiharo te pukapuka a Paulo Coelho mo Hanatiako, mo tetahi taitama hepara no Anaruhia e koingo ana ki te haereere ki te kimi i nga kura huna o te ao. I roto i tana haerenga, ka kite ia i etahi kura tino rereke nei i tana i pohewa ai e ea ai tana koingo. Ka whakaako mai Te Ruanuku i te pumanawa o te whakarongo ki o tatou ngakau, o te kite i nga huarahi, o te ako hoki ki te whakamaori i nga tohu ka puta mai i te wa o te ora me te akoranga nui katoa o te whai i o tatou moemoea. Nuku atu i te waru tekau ma rima miriona nga pukapuka kua hokona puta noa i te ao, a, he nui ake hoki te whakawhitihia o te pukapuka nei ki reo ke i to etahi atu pukapuka na tetahi kaituhi e ora tonu ana. Kua noho mai a Te Ruanuku hei pukapuka e kore nei e herea e te wa, penei i te reo Maori e newanewa nei tona rere i roto i tenei whakamaoritanga na Hemi Kelly. E watea ana inaianei te pukaoro e ata rangona ai te rere o te reo.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Auckland University Press

Formato Audiolibro

Durata 05:28.14

Pubblicato 11/10/2022

Lingua Maori

EAN-13 9781869409746

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Te Ruanuku"

Te Ruanuku
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima