Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hát itt vagyok. Visszatértem. Róma. Fiumicino, hogy pontos legyek. A kijárat felé tartok. Kilépek az üvegajtón, és az utcára jutok. Elttem taxik sorakoznak. De abban a pillanatban valami furcsa érzés fog el. Mintha valaki figyelne. Hirtelen megfordulok. Semmi. Nincs rosszabb, mint amikor vársz valamit De nem történik semmi." 
Egy kérdéssel búcsúztunk Steptl: Visszajutok-e valaha oda, ahol kizárólag a szerelmesek élnek, három méterrel a felhk fölé?" És a válasz hamarosan megérkezik. Ugyanis semelyik történet sem ér valójában véget. És néha úgy folytatódik, ahogyan sosem képzelted volna. Step elutazott, és hazatérni készül. Rájön, hogy soha semmi sem ugyanolyan, mint ahogyan magad mögött hagytad. Vagy jobban mondva, ahogyan emlékszel rá. Minden megváltozik és felfedi igazi arcát. Step megtanulja, hogy a szerelemben nem mindig tudjuk, mit is akarunk valójában. Még akkor sem, amikor annyira magabiztosnak gondoljuk magunkat. 
Federico Moccia közvetlen és határozott stílusával megmutatja nekünk, miként fonódik össze a jelen mindig a múlttal, mieltt jöv lesz belle. Kiszámíthatatlan jöv. Hiszen a szerelem is mindig kiszámíthatatlan.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie d'amore

Editore Ciceró Könyvstudió

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/09/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634320487

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Téged akarlak"

Téged akarlak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima