Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A feleségem tulajdona lettem. Szó szerint! A külvilág szemében egy világhír popsztárról mintázott, ember formájú gép vagyok, és fogalmam sincs, hogyan bizonyíthatnám be neki, vagy bárki másnak, mekkorát tévednek. Szigorúan véve tíz éve haltam meg, Anne pedig hozzáment a legnagyobb ellenségemhez, aki lenyúlta a kutatási eredményeimet, és becsapta vele a fél világot, az emberiség másik felét pedig rabszolgasorba döntötte. Azt hiszik, a sorozatban gyártott androidok csak élettelen tárgyak. De ez nem igaz! Mesterséges Intelligencia nem létezik! Csupán egy esélyem van arra, hogy megállítsam ezt az rületet, ami az univerzum legkiszolgáltatottabb lényévé teszi az embert.
(Nico II. NDM01, komornyikrobot)
A könyvrl mondták:
Jól megszerkesztett, jól megírt m; azt hiszem, Barnóczky Ákos jó úton jár, hogy ismert sci-fi szerz váljon belle." (Lrincz L. László)
Vérbeli kaland, fordulatos, olvasmányos, a történetben felvetett morális kérdések elgondolkodtatók." (Nemere István)
Jó stílusban megírt, komoly etikai kérdéseket felvet anyag, kifejezetten asimovos hangulatba kerültem tle." (Harrison Fawcett, alias Fonyódi Tibor)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155859861

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Természetes Intelligencia"

Természetes Intelligencia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima