Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Under en storstilet politiaktion natten til den 5. september 2006 anholder Politiets Efterretningstjeneste ni unge mænd i betonbyggeriet Vollsmose. Gennem mange måneder har en civilagent infiltreret en formodet islamistisk terrorcelle, der i vrede over Irakkrigen og Muhammedtegningerne downloader bombemanualer, fremstiller sprængstof og taler om at bombe Folketinget og Jyllands-Posten. PET's muldvarp har samlet beviser for alt. Men har han også været lidt for hjælpsom? Journalist Kaare Gotfredsens bog om terrorcellen fra Vollsmose er en udførlig, prisvindende dokumentarisk bog om den første store terrorsag i Danmark i tiden efter 11. september. Det er en overrumplende fortælling om PET's hemmelige kamp mod terror. Og om hvervningen af en hjemmeværnsmand med svære psykiske og økonomiske problemer, der konverterer til islam og gør det til sin mission at optrevle Odenses islamistiske undergrund. Bogen er baseret på adgang til materiale fra domstole og politi, efterladte dokumenter samt stribevis af interviews med kilder tæt på sagen. I bogen står personer tæt på agenten frem og fortæller, hvordan han helt siden sin ungdom har været kendt for at overdrive og opdigte historier om sig selv.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto , Politica e Società » Politica e Istituzioni » Terrorismo , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788772002538

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Terrorcellen fra Vollsmose"

Terrorcellen fra Vollsmose
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima