Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Terugkeer naar het bloemeneiland

Tabea Bach
pubblicato da Park Uitgevers B.V.

Prezzo online:
11,99

Een meeslepende roman over een erfenis, een liefde en een bloemenkwekerij in Bretagne. Voor de lezers van Nora Roberts en Santa Montefiore.

Sylvia en Maël verwachten hun vurig gewenste eerste kind. Maar dan krijgt Maël een telefoontje; het gaat niet goed met zijn moeder, die hem bij zijn geboorte heeft afgestaan en die hij al dertig jaar niet heeft gezien. Sylvia heeft er geen goed gevoel over, maar Maël reist naar haar toe. Op dat moment treft een zware storm het bloemeneiland. Niet alleen Sylvia en de andere bewoners lopen gevaar, ook de kwekerij dreigt verwoest te worden.
In dit laatste deel van de Bloemeneiland-serie moet Sylvia alles op alles zetten om het bloemeneiland te redden.

Lezersreacties op Goodreads:

'Heerlijk om weer op het bloemeneiland te zijn, ik vind het zo jammer dat de serie nu afgelopen is!' *****

'Ik ben weer als een blok gevallen voor dit prachtige verhaal.' *****

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti

Editore Park Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789046830178

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Terugkeer naar het bloemeneiland"

Terugkeer naar het bloemeneiland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima