Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

André Gide'in Yunan mitolojisinden esinlerek kaleme ald ksa bir roman Theseus. Tam bir tarihsel uygunluk peinde olmayan Gide, mitlerin de çeitli yorumlara açk olduunu bir kez daha gösteriyor.

Gide, Theseus'un azndan, büyük kahramann hayatnn farkl dönemlerini, yaad aklar, gösterdii kahramanlklar, maceradan maceraya koarken gerektiinde nasl kurnazca davrandn, akln merkezi Atina'y ihya ediini anlatyor. Bu srada yer yer Gide'in sesi, kahramannn sesine karyor... Kaderi olgunlukla karlayan bilge Theseus, hesap verme zaman gelen André Gide biraz da!

Ben kaderimi tamamladm. Ardmda Atina ehir devletini brakyorum. Ben Atina'y, karm ve olumdan daha çok sevdim. Onu kendi ehrim yaptm. Benden sonra benim düüncelerim ölümsüzce orada yaayacak. Yalnz ölmeyi gönül rzasyla bekliyorum. Dünya nimetlerini tattm. Benden sonra, benim sayemde insanlarn kendilerini daha mutlu, daha iyi ve daha özgür hissedeceklerini düünmek içimi açyor. Ben eserimi gelecekteki insanln iyilii için yarattm. Yaadm.

Sayfa Says: 80

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750758164

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Theseus"

Theseus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima