Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Maureen Child: Nem zörög a haraszt

Amanda hét évvel ezeltt elmenekült szülvárosából, miután a rosszindulatú szóbeszéd miatt szerelme szakított vele. Most érett nként visszatér, mert úgy gondolja, már képes szembenézni Nathannel. A történelem azonban úgy tnik, megismétli önmagát, a városban ismét gonosz pletykák kapnak szárnyra

Yvonne Lindsay: Hawaii kaland

Három éve nem volt szabadságon, ezért Ali úgy dönt, Hawaiira utazik pihenni. Hamarosan megismerkedik egy jókép fiatalemberrel, és a romantikus vacsorát követen a lány hotelszobájában kötnek ki. Másnap azonban Ali egyedül ébred. Biztos benne, hogy soha többé nem látja viszont egyéjszakás kalandját, de a sors útjai kifürkészhetetlenek

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/07/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634481225

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tiffany 323-324. - Nem zörög a haraszt, Hawaii kaland"

Tiffany 323-324. - Nem zörög a haraszt, Hawaii kaland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima