Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De hoofdstad van Albanië heeft een lange en rijke traditie. Bovendien heeft Tirana niets meer van het oude grijze communistische imago maar is nu een moderne en kleurrijke stad geworden. In de geschiedenis krijgen de strijd van de Albanezen tegen de Ottomaanse bezetter en de inzet van de Albanese Renaissance Beweging voor de Albanese taal en cultuur enige aandacht. Uiteraard wordt stilgestaan bij de dictatuur van Enver Hoxha.

Tirana heeft enkele zeer interessante musea, zoals onder meer het Historisch Museum, het Archeologisch Museum en de Nationale Kunstgalerij. De mooie orthodoxe kathedraal is de op twee na grootste orthodoxe kerk in Europa. De stad heeft niet enkel mooie gebouwen, monumenten en brede lanen, maar ook groene parken, zoals het Riniapark of het Parku i Madh, waar het fijn is om te wandelen en te picknicken. Ook de omgeving van Tirana is boeiend om te verkennen, zoals de burcht Petrelë of het Dajtipark met de archeologisch belangrijke Pëllumbasgrot.

Er staan honderden fijne winkels en boetieks, cafeetjes, bars en restaurants klaar om u op uw wenken te bedienen en te verwennen.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Luoghi e Popoli » Consigli per il viaggio e opere generali » Guide turistiche » Europa

Editore Jules Albrechts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004769675

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tirana"

Tirana
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima