Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tollászkodás

Mirejla Boglaar
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
3,54

Ahogy a scrable nev társasjátékban 7 bett kell húzni és szavakat alkotni, úgy a kötetben is 7 a keretszám. 7 fejezet 7 lehetségként akadt a játékra, csakhogy itt a pályát könnyítend 7-nél több betbl álltak össze a szavak, sokszor rímekbe szedve.
A mfajuk - a versét meghagyva a költknek - legyen mondjuk tollászkodás, mert papíron, tollból születtek, csak késbb merészkedtek számítógépre és még késbb a nagyvilágba.
Ha tetszik valamelyik, azt magadnak s a szavaknak köszönd és ha van kedved, akkor gondold, érezd vagy tollászkodd immár a saját szavaid tovább.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803567

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tollászkodás"

Tollászkodás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima