Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Toplumsal Cinsiyetin Sonu - Toplumdaki Cinsiyet ve Kimlik Efsanelerini Çürütmek

Debra Soh
pubblicato da Fihrist

Prezzo online:
0,00

Cinsiyet, toplumsal bir kurgu mu?
Kadn ve erkek beyinleri biyolojik olarak ayn m?
Toplumsal cinsiyet (gender) ve hatta biyolojik cinsiyet (sex) bir spektrum mu?
Transseksüellik, trans çocuklar, cinsiyetsiz ebeveynlik, cinsiyet honutsuzluklar, son zamanlarda ortaya çkan snrsz sayda cinsiyet kimlii...

üphesiz "cinsiyet", günümüzün en tartmal konusu!

Cinsiyet adna birçok efsane, arkada gruplar arasnda, medyada ve hatta akademide kulamza çarpyor; dahas, bu efsaneler artk bize dayatlyor. Reddetmenin dahi yaptrmlar olduu bir noktada, doru bilgi hepimiz için gereksinim. Peki bilim, cinsiyet konusunda neler söylüyor?

Evet, seksolog ve sinirbilimci Dr. Debra Soh, ideolojilerin ve aktivizmin hüküm sürdüü bu alanda seksoloji, psikoloji, biyoloji, ksacas; bilimsel aratrmalar ve veriler nda konuma cesaretini gösteriyor. Ortaya tartmas bol ve linç kampanyalaryla ünlü bir çoksatan kitap çkyor!

***
"Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet her zaman merak uyandran konulardr ve Toplumsal Cinsiyetin Sonu kesinlikle hayal krklna uratmyor. Debra Soh, kadn ve erkein güncel bilimi ve politikasn net bir ekilde açklyor. Ayrca, eitlik için tek yolun biyoloji, dil ve saduyuyu çorba etmek ve ayn fikirde olmayan herkesi korkutmaktan geçtii düüncesine korkusuzca kar çkyor."
-Steven Pinker

"iddetle tavsiye edilir. Bu direnii desteklememiz gerekiyor."
-Richard Dawkins

Dettagli down

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Fihrist

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786256438545

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Toplumsal Cinsiyetin Sonu - Toplumdaki Cinsiyet ve Kimlik Efsanelerini Çürütmek"

Toplumsal Cinsiyetin Sonu - Toplumdaki Cinsiyet ve Kimlik Efsanelerini Çürütmek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima