Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lämminhenkinen ja jännittävä tarina kansainvälisestä ystävyydestä 1950-luvullaSveitsissä sijaitsee Pestalozzi-lastenkylä, joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen orvoksi jääneille lapsille. Kylässä lapset saavat rakkautta ja hoivaa ja elävät suvaitsevaisuuden ilmapiirissä. Mukana ovat myös suomalaiset Paula ja Kirsti, jotka tutustuvat saksalaiseen Giselaan. Gisela kertoo aiemmasta elämästään upeita asioita, muistelee linnamaista kotiaan ja esittelee korujaan. Onko Gisela kuitenkaan sitä, mitä sanoo olevansa? Ja miksi hän ei kertoisi totuutta? Lapset alkavat selvittää jännittävää arvoitusta.Kaija Pakkasen hurmaava lastenkirja on julkaistu alun perin vuonna 1958.-

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa storica » Classici

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/07/2023

Lingua Finlandese

EAN-13 9788727030500

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tuntematon Gisela"

Tuntematon Gisela
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima