Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ethan Gage, az amerikai kalandor, miután egy tornádóban elveszítette a feleségét, Franciaországba indul, hogy bosszút álljon az asszony haláláért. Mivel úgy tudja, Napóleon sodorta veszélybe a családját, valamint állt fia elrablása mögött is, merényletet tervez az Angliát megszállni igyekv Bonaparte ellen, akit épp a közeljövben akarnak császárrá koronázni. Noha a hatalom kíméletlenül felszámol minden összeesküvést, Gage mégis a királypártiak oldalára áll. Szövetséget köt a veszedelmesen csábító, ggös, rangjától megfosztott arisztokratával, Catherine Marceau grófnvel. Kalandos útjukat követen a francia partokon azonban olyan meglepetés várja, amire álmában sem gondolt Gage hamarosan az események srjében találja magát, és hol az egyik, hol a másik oldalhoz csapódva keresi a kiutat a történelem veszélyes és kaotikus útvesztjébl. Ráadásul megbízást kap: ki kell derítenie, hol rejtették el Albertus Magnus találmányát, amely a legenda szerint feltárja a jöv titkait - így nem csoda, hogy mind brit, mind francia oldalról nagy hatalmú emberek fenik rá a fogukat. Egy másik különleges tárgy pedig talán Napóleon megbuktatásának lehet az egyetlen eszköze: a szent ereklye, a töviskorona William Dietrich (A smaragdvihar, A dakotakód, A berber kalózok,A rosette-i k, Napóleon piramisai) regényében újabb kalandokkal gazdagítja Ethan Gage életét. A hiteles történelmi tények, események leírása mellett meglep fordulatokkal szövi tovább hsünk történetét, mindezt a korábbi regényekbl már jól ismert, eredeti humorral fszerezve.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436278

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Töviskorona"

Töviskorona
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima