Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uhyrlige historier - Morten Ramsland
Uhyrlige historier - Morten Ramsland

Audiolibro Uhyrlige historier

Morten Ramsland
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

Uhyrlige historier indeholder fem fantastiske Morten Ramsland fortællinger for børn. Det er historier om tilpassede børn med utilregnelige voksne, om indestængt vrede, fantasi og tankeflugt, uhyrer i skabet og monstre i toilettet, havmænd og himmelpistoler. Alt sammen illustreret i Charlotte Pardis vidunderlige, karakteristiske streg.

Uhyrlige historier har tidligere været udgivet som individuelle billedbøger, titlerne pa historierne er Onkel Pedro kommer hjem, Da Børge B blev gennemsigtig, Pedes uhyrer, Da Bernard skød hul i himlen og Havmanden.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Gyldendal

Formato Audiolibro

Durata 01:13.54

Pubblicato 19/05/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788763850391

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uhyrlige historier"

Uhyrlige historier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima