Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1929, kijevi járás, Szovjetunió. A tizenhat éves Kátya boldogan él szeret családjával, és a közös jövrl álmodozik a szomszédban él szerelmével. Egy nap Sztálin aktivistái érkeznek a falujukba, hogy a parasztokat kolhozba tereljék; a meggyzés elször szép szóval zajlik, majd közvetlenebb módszerek kerülnek el. Szomszédok tnnek el, a kuláknak kikiáltott gazdák javait elkobozzák. A földjüket vesztett falusiaknak nemsokára a napi betevre sem telik, miközben az erltetett központosítás tönkreteszi az ukrán mezgazdaságot. Kátyának egyedül kell gondoskodnia szétes családjáról, és élelmet szerezni - bármi áron.
2004, Illinois, Egyesült Államok. Cassie életét teljesen összetörte férje elvesztése. Négyéves lánya nem beszél az egy évvel ezeltti baleset óta, egybefolynak a kilátástalan napok. Édesanyja javaslatára Cassie kilencven éves, gyengélked nagyanyjához, Bobbyhoz költözik, hogy gondját viselje. Riadtan tapasztalja az ids n zavaros viselkedését: Bobby ételt és ukrán nyelven írt üzeneteket rejteget a ház különböz részein, egy Alina nev ismeretlent emleget, és titokzatos aktivistáktól retteg. Egyik világos pillanatában Cassie-nek adja fiatalkori naplóját, amelybl feltárul családja múltja - egy történet, amelybl minden borzalma és sötétsége mellett Cassie ert meríthet a túléléshez és az újrakezdéshez.
Az ukrán menekültek családjából származó Erin Litteken könyve az elmúlt évek egyik legnagyobb hatású történelmi regénye.

Hátborzongató és rettenetes, egyben viszont gyönyör és lelkesít történet, amely minden korábbinál idszerbb napjainkban. Mindenkinek teljes szívbl ajánlom."
Christy Lefteri, Az aleppói méhész szerzje

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632668956

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ukrajna lányai"

Ukrajna lányai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima