Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Under hennes händer / Plan för en prins

Cat Schield - Dani Wade
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
6,58

Under hennes händer

Att plötsligt ha sin ungdomskärlek på massagebänken är märkligt för Avery Prescott. Den hyllade racerföraren Lucas Blackstone har råkat ut för en olycka och återvänt hem för rehabilitering. Det dröjer inte länge förrän passionen blossar upp mellan dem. Avery gör allt hon kan för att han ska bli bra, eller gör hon det? För vad skulle hålla honom kvar i den lilla hålan när skadan väl är läkt?

Plan för en prins

Prinsen Christian Alessandro rycks upp från sin playboytillvaro när plikten kallar. Nu är det han som måste se till att tronföljden säkras. Av en slump stöter han på sin vackra exflickvän Noelle Dubone och får en överraskning som heter duga - han har redan en son. Perfekt! Nu behöver han bara övertala Noelle om att gifta sig med honom. Något som dock visar sig vara lättare sagt än gjort

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/07/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789150720884

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Under hennes händer / Plan för en prins"

Under hennes händer / Plan för en prins
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima