Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stackars Greg! Ska han fa leva ut sina heta sommarfantasier eller sätter mammas pigga förslag pa gemensamma utomhusaktiviteter stopp för det?

Sommarlovet börjar bra. Greg och Rowley läskar sig pa den countryklubb som Rowleys pappa är med i, ända tills det visar sig att de goda fruktdrinkarna inte alls var gratis. Den skuldsatte Greg väljer att halla sig inomhus och spela tevespel med fördragna gardiner. Men mamma har andra idéer om lämpliga sommaraktiviteter! Som att bada i det kommunala badet tillsammans med henne och lillebror Manny. Eller, ännu mer pinsamt, starta en läsecirkel för killarna i grannskapet. Hur ska Greg orka genomlida sommarlovet?

"Dagbok för alla mina fans" har sen starten 2007 blivit en en enorm succé i USA. Hittills ingar fyra storsäljande titlar i serien, i november 2010 kommer den femte. Totalt över 23 miljoner tryckta ex. Sald till mer än 30 länder. Den första boken har filmats, premiär varen 2010 i USA. En ny film som bygger pa den andra boken är under inspelning.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789163878718

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Usla utsikter"

Usla utsikter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima