Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Što biste uinili kad biste saznali da je kua u kojoj ste proveli dobar dio svojega života tijekom Drugog svjetskog rata bila dom zagriženog visokopozicioniranog asnika SS-a? Kad bi, toliko godina poslije, dobro vam znane prostorije poele pohoditi sablasti bivših stanara, a kua u kojoj ste neko živjeli i voljeli stala otkrivati svoje jezive tajne?

Proslavljeni belgijski pisac Stefan Hertmans uinio je ono u emu je najbolji: baš kao i u svjetskim uspješnicama Obraenica i Slikar i rat, povukao je nit prie i odluio slijediti je, kamo god ga je trebala odvesti. I baš zbog toga, Uspon je toliko sretan susret detektivske potrage, mone spisateljske mašte i autobiografije, tako zadivljujui portret jednog interijera u kojem prošlost i sadašnjost odjekuju jednako snažno.

Dok pokušava odgovoriti na pitanje tko se doista krije iza slike fanatinog flamanskog nacionalista i zloglasnog sljedbenika Treeg Reicha Willema Verhulsta, pod Hertmansovim se perom iz zaborava pomalja nešto kudikamo vrednije: slika njegove supruge Mientje i njezine gotovo neobjašnjive ljubavi, koju Willemu nee uskratiti nikada, premda e uvijek osuivati njegova djela.

itajui dnevnike i strastvena pisma, sakupljajui sjeanja onih kojima je brani par Verhulst promijenio živote u dobru i zlu, Hertmansov pripovjeda u Usponu svojom se i njihovom nekadašnjom kuom uspinje od podruma do tavana, od najmranijih dubina do najsjajnijih visina ljudske duše.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/02/2023

Lingua

EAN-13 9789533585666

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uspon"

Uspon
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima