Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Utopia for realister

Rutger Bregman
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
24,74

"Jeg tror, vi kommer til at indføre borgerløn. I fremtiden bliver det nødvendigt." Elon Musk Alle milepæle i vores historie - fra afskaffelsen af slaveriet til demokratiets indførelse - blev på et tidspunkt betragtet som utopiske fantasier. I dag synes den utopiske tanke at have tabt terræn, men sådan behøver det ikke at være, mener Rutger Bregman. Vi lever i en tid med voldsomme omvæltninger og stor usikkerhed; teknologiske fremskridt har gjort os rigere end nogensinde, men udviklingen er efterhånden så langt fremme, at store dele af arbejdsmarkedet kan erstattes af automatiseret arbejdskraft. Samtidig sætter migrationsstrømme væk fra krig og fattigdom vores grænser under pres. Ingen partier hverken til højre eller venstre synes at have svar. Vi har brug for nye ideer. Rutger Bregman er en ny generations talsmand og en outsider i politik. Bregmans vision er hverken rød eller blå, men realistisk! Bregmans svar på tidens udfordringer er gratis penge til alle, en femten timers arbejdsuge og en verden uden grænser.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Filosofia e teoria dell'economia

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/10/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788772001180

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utopia for realister"

Utopia for realister
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima