Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Uudisasukkaat Kanadassa

Frederick Marryat
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
6,99

Englantilainen Campbellien perhe ei jää neuvottomaksi, kun he saavat tietää menettävänsä kotinsa. He lähtevät uudisasukkaiksi Kanadaan! Elämä Kanadassa ei ole kuitenkaan yhtä helppoa kuin Englannissa - onhan uudessa kotimaassa niin intiaaneja kuin riehuvia maastopalojakin. Onneksi perhe ystävystyy paikallisen metsästäjän Malachi Bonen kanssa, josta on heille paljon apua. "Uudisasukkaat Kanadassa" on Frederick Marryatin jännittävä nuortenkirja, jonka tapahtumat sijoittuvat 1790-luvulle. Frederick Marryat (1792-1848) oli englantilainen kirjailija, joka työskenteli myös kuninkaallisen laivaston upseerina. Marryat kirjoitti erityisesti merenkulkuun liittyviä romaaneja, ja hänen tunnetuin teoksensa on "Merikadetti Jack Easy".

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Classici

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726304084

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Uudisasukkaat Kanadassa"

Uudisasukkaat Kanadassa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima