Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A valóság az, ami akkor sem tnik el, ha már nem hiszünk benne.

Horselover Fat számára minden a rózsaszín fénnyel kezddött, az isteni jelenéssel, amely VALIS-nak hívta magát. A valóság szövete széthasadt, és a világba áramló információ kételyeket és kérdéseket hozott magával. Horselover Fat pedig nem nyugszik addig, amíg ezekre a kérdésekre választ nem kap.

Félig önéletrajz, félig fikció. Félig science-fiction, félig szépirodalom. Félig lélektani regény, félig metafizikai értekezés. Válaszok keresése olyan kérdésekre, melyeket talán jobb lenne nem feltenni. A VALIS teológiai detektívregény, ahol Isten egyszerre játssza az eltnt személy és a tökéletes bntény elkövetjének szerepét.

Philip K. Dick életmvének egyik legnagyszerbb, legszemélyesebb darabja megrázó és elgondolkodtató olvasmány, átszve rült humorral és öniróniával. Néha mosolygásra késztet, néha felkavar, de egy biztos: közömbösen képtelenség elmenni mellette.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/09/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634193364

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Valis - Új kiadás"

Valis - Új kiadás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima