Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vanochtend vroeg vertrokken

Kate Atkinson
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
7,99

"Vanochtend vroeg vertrokken" van Kate Atkinson is een literaire thriller met priv├ędetective Jackson Brodie in de hoofdrol. Voor Tracy Waterhouse, een overtuigde single, een geharde oud-rechercheur van de zedenpolitie in Leeds en tegenwoordig hoofd beveiliging van een winkelcentrum, zou het een gewone werkdag achter de monitoren worden - totdat ze een oude bekende van de politie tegenkomt. Kelly Cross, drugsverslaafde en prostituee, dendert door haar territorium en sleurt een verontrustend krijsend meisje mee. In een flits neemt Tracy een besluit dat haar leven voorgoed zal veranderen - en ze gaat naar huis als de kersverse, onzekere moeder van een kleuter. Ondertussen is Jackson Brodie, de ontgoochelde priv├ędetective uit "Wachten op goed nieuws", in zijn eigen reddingsactie verwikkeld, ten behoeve van een hond die door zijn baas wordt mishandeld. Dit vormt een kleine afleiding van zijn werkelijke opdracht: de ware herkomst achterhalen van een ander meisje dat dertig jaar geleden onder duistere omstandigheden in Leeds blijkt te zijn geadopteerd. Met haar karakteristieke spitsvondigheid en trefzekere observaties over de menselijke emoties verweeft Kate Atkinson schijnbaar ongerelateerde verhaallijnen opnieuw tot een briljante literaire thriller.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025440282

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vanochtend vroeg vertrokken"

Vanochtend vroeg vertrokken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima