Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Varför jag som muslim försvarar frihet

Mustafa Akyol
pubblicato da Timbro förlag

Prezzo online:
8,49

Islam är idag en religion som ofta förknippas med tvang. Över hela den muslimska världen är grundläggande mänskliga rättigheter asidosatta. Men det gar att förena islam och frihet. Koranen rymmer frön till rättsstat, tolerans och ekonomisk frihet. Det är hög tid att muslimer gör upp med de traditionella och förtryckande tolkningarna och börjar aterupptäcka islams frihetliga rötter, skriver Mustafa Akyol. Med personliga berättelser, historiska anekdoter och teologiska insikter belyser han skärningspunkten mellan islam och frihet.

»Kan islam och liberalism samexistera? Tja, de gör faktiskt det inom en av var tids viktigaste intellektuella, Mustafa Akyol. Detta är nödvändig läsning för muslimer som vill första liberalismen och för liberaler som vill första islam. «JOHAN NORBERG

MUSTAFA AKYOL (1972) är en turkisk journalist och författare. Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker om islam och frihet. Detta är första gangen han ges ut pa svenska.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Timbro Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789177033868

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Varför jag som muslim försvarar frihet"

Varför jag som muslim försvarar frihet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima