Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ved julelampens skær 4 - Gyldendal
Ved julelampens skær 4 - Gyldendal

Audiolibro Ved julelampens skær 4

Gyldendal
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,05

Garanteret julestemning!

Julehyggen i Danmark opstod cirka 20 kilometer uden for Viborg, Nærmere bestemt i Vammen, hvor Peder Grønvald Rudolf Sørensen Fynbo havde været skolelærer siden 1901. Grønvald Fynbo var forfatter og skrev et utal af digte og noveller, og i 1918 fik han den idé at udsende et julehæfte med fortællinger, erindringer og illustrationer af bade kendte og ukendte danskere fra hele landet. Det blev en stor succes, og VED JULELAMPENS SKÆR har saledes fejret 100-ars jubilæum. Det har overlevet som det eneste af de mange julehæfter. Vi har samlet de bedste fortællinger, bade nye og ældre i denne serie. Dette er fjerde samling.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Audiolibro

Durata 01:38.21

Pubblicato 14/10/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788702383706

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ved julelampens skær 4"

Ved julelampens skær 4
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima