Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Egy szót se szólj szerzjétl

Könny belezuhanni egy új kapcsolatba és elhinni, hogy végre megtaláltuk az igazit, de kilépni belle - nem mindig egyszer

Julia épp túljutott egy fájdalmas szakításon és a munkahelyén is egyre több feladatnak kell megfelelnie. Úgy érzi, sodródik és egyik napról a másikra próbál túlélni.

Berobban az életébe Bryce, a férfi, aki tökéletesnek tnik. Jókép, sármos, magabiztos, kiegyensúlyozott - a legjobbat hozza ki Juliából és azonnal leveszi a lábáról figyelmességével, gyengédségével. Bryce családja és felekezete is a tökéletes család boldog jövjét ígéri.

Csakhogy ez nem egy tündérmese: Julia apránként elszigeteldik a munkájától, a barátaitól és rádöbben, hogy az élete egyre inkább börtön. Nincs más választása: menekülnie kell

Rena Olsen az Egy szót se szólj szerzje. A regény megjelenése a legzajosabb és legsikeresebb debütálás volt a pszichológiai thrillerek között 2016-ban. Az írón terapeutaként is dolgozik, az Iowa-beli Des Moines-ban él.

Fenomenális." - Kirkus Reviews

A feszültség az utolsó oldalig fokozódik szélsebesen száguldó sztori." - Booklist

Dettagli

Generi Non definito

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Veled, mindörökké"

Veled, mindörökké
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima