Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verdens vigtigste alliance

Mirco Reimer-Elster
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
16,57

Forholdet mellem USA og Tyskland er langt og omtumlet. Krig og kærlighed, afmagt og afhængighed, samarbejde og sammenbrud. Mange ord kan bruges om relationen, men de mest præcise er ikke desto mindre: verdens vigtigste alliance. For i international politik er der ingen alliance siden den tyske genforening, der har været vigtigere end den mellem amerikanerne og tyskerne. I denne bog ser Mirco Reimer-Elster nærmere på relationen mellem USA og Tyskland efter genforeningen og undersøger, om det også i fremtiden vil være rigtigt at betegne relationen som 'verdens vigtigste alliance'. Mirco Reimer-Elster (f. 1986) er cand.mag. i amerikanske studier og underviser i amerikansk historie på Syddansk Universitet og i tysk historie på Folkeuniversitetet. Han er tysk og har boet i Forbundsrepublikken i 23 år, indtil han kom til Danmark i 2009. Han har tidligere bidraget til antologierne Fem år med Obama - forandring, vi kunne tro på?, Glimt af Amerika, Fiktionens magt og Den amerikanske drøm.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771744651

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verdens vigtigste alliance"

Verdens vigtigste alliance
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima