Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Véres Rózsa

Nicholas Eames
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
7,76

IDEJE KÉT VÉGÉN ÉGETNI A GYERTYÁT

Betelt a pohár: Tam Hashfordnak elege van abból, hogy egy ardburgi kocsmában világhír zsoldosok sörét csapolja, és közben bárdok dalait hallgatja, akik dicsségrl, legendás kalandokról és hstettekrl énekelnek. Amikre még véletlenül sem az álmos kisváros falain belül kerül sor.

Így amikor az egyik legnagyobb zsoldosbanda a hírhedt Véres Rózsa vezetésével Ardburgba érkezik, Tam kapva kap a lehetségen, hogy dalnokként melléjük szegdjön. Mindig is ilyen kalandról álmodozott, és nem kell csalódnia: a banda olyan útra indul, amelynek csak kétféle végállomása lehet: dicsséges gyzelem vagy halál. Esetleg mindkett.

Turné indul, lehet wadulni!

Nicholas Eames legújabb regénye ismét tökéletesen vegyíti a rock'n roll életérzést a cinikus humorral és a fantasyvel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634701583

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Véres Rózsa"

Véres Rózsa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima