Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verhalen uit de pits - Jack Plooij
Verhalen uit de pits - Jack Plooij

Audiolibro Verhalen uit de pits

Jack Plooij
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
0,00

In 1991 is Jack Plooij als manager van een toerwagenteam op het Italiaanse Monza-circuit. Formule 1-commentator Olav Mol treft hem in de pits en geeft hem er een nieuwe baan bij: pitreporter. In de jaren die volgen interviewt Jack de coureurs en jaagt hij op nieuwtjes in de voor tv-kijkers vaak ondoorgrondelijke Formule 1-wereld, eerst als invaller en daarna als vaste reporter.

In dit boek vertelt hij over zijn leven en werk in de racerij. Van de eerste jaren met Michael Schumacher en Jos Verstappen tot de huidige successen van Max Verstappen en Charles Leclerc, en de opkomst van Mick Schumacher. Ook blikt hij terug op de tijd dat hij als vader langs de Europese kartbanen stond, waar hij van dichtbij meemaakte hoe Jos Verstappen volledig toegewijd werkte aan de ontwikkeling van zoon Max. Aan de hand van zijn eigen verhalen en gesprekken met internationale collega's zoals Ted Kravitz, Kai Ebel en Lee McKenzie biedt hij zo een unieke kijk achter de schermen van de Formule 1.

Dettagli down

Generi Sport » Automobilismo e Motociclismo » Atleti e personaggi dello sport , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati » Sportivi

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Audiolibro

Durata 04:56.10

Pubblicato 07/06/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789021416366

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verhalen uit de pits"

Verhalen uit de pits
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima