Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Verleidelijk gevaar
Verleidelijk gevaar

Verleidelijk gevaar

Sandra Brown
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
10,99

Sandra Brown is naast Nora Roberts een van de bestverkopende thrillerauteurs ter wereld

Twintig jaar geleden pleegden vier mannen een bijna perfecte overval en maakten daarbij een half miljoen dollar buit. Maar toen ging alles mis: een van hen belandde in het ziekenhuis, een ander werd opgepakt en nummer drie werd vermoord. De vierde man, de vermoedelijke moordenaar, verdween spoorloos.

Jaren later probeert Arden Maxwell, de dochter van de man die de dans ontsprong, achter de waarheid over de verdwijning van haar vader te komen. Twee van haar vaders medeplichtigen houden haar scherp in de gaten: een corrupte officier van justitie en Ledge Burnet. Ledge was nog maar een rebellerende tiener toen hij werd meegesleept in de overval, en heeft nooit geloofd dat Ardens vader verantwoordelijk was voor de moord. Samen proberen ze de gebeurtenissen van toen te reconstrueren, maar de aantrekkingskracht die ze voor elkaar voelen gaat een steeds grotere rol spelen. Is het tijd om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst?

In de pers

`Spanning die zijn tanden in je zet.' Stephen King

`Wil je in één keer uitlezen.' Libelle

`Brown slaagt erin het serie-moordenaarsthema van een nieuwe dimensie te voorzien. Haar held lijkt in meer dan één opzicht op Connelly's Harry Bosch.' **** VN Detective & Thrillergids over De laatste troef

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 27/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402316254

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verleidelijk gevaar"

Verleidelijk gevaar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima