Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Viatjar lleuger

Gabriele Romagnoli
pubblicato da Ático de los Libros

Prezzo online:
4,99

Un manifest perquè perdis la por a perdre. A la vida et passaràs 23 anys dormint, 20 anys treballant, 6 anys menjant, 5 anys esperant, 4 anys pensant, 228 dies rentant-te la cara i les dents i tindràs 46 hores de felicitat. Això és el que Gabriele Romagnoli va aprendre tancat en un taüt a Corea del Sud quan va simular el seu propi funeral. En qualsevol moment, en qualsevol lloc, els amors s'acaben, els diners es perden, les condicions de vida canvien; però si viatges lleuger i perds la por a perdre, naixeran altres passions, noves fortunes i maneres esplèndides de seguir vivint. Aquest llibre és per a tots aquells que recorren el viatge de la vida i desitgen afegir alguns minuts més a aquestes 46 hores de felicitat.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Ático De Los Libros

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417743871

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Viatjar lleuger"

Viatjar lleuger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima