Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een literair meesterwerk gebaseerd op een waargebeurd verhaal, voor lezers van Pachinko en Het achtste leven (voor Brilka).

China, 1880. Wanneer haar ouders opgepakt worden door het heersende regime, slaat de jonge vrouw Daiyu op de vlucht. Om te ontsnappen aan de tragedie die haar achtervolgt, doet ze zich telkens voor als iemand anders.

Als Feng, een weesjongen, wordt ze opgepakt en naar Amerika ontvoerd. Als Peony belandt ze in de gedwongen prostitutie in San Francisco. En als Jacob Lee, een winkelbediende in een slaperig stadje in Idaho, lijkt ze uiteindelijk haar plek te hebben gevonden. Maar net op dat moment ontketent zich daar een golf van geweld tegen Chinese migranten. Daiyu moet al haar krachten en de rollen die ze heeft gespeeld aanwenden om haar eigen naam en geschiedenis terug te krijgen.

'Vijf levens is een meeslepende, grootmoedige en hartverscheurende roman.' Ann Patchett, auteur van Het Hollandse huis

'Jenny Tinghui Zhang weet het avontuur, de isolatie, het geweld en de hoop van het Amerikaanse Westen te vangen. Haar subtiele aandacht voor historische en menselijke details brengen een onvergetelijke heldin tot leven. Daiyu gaat zeker weten haar plaats innemen in de canon van grote westerse heldinnen.' Juliet Grames, auteur van De acht of negen levens van Stella Fortuna

'Een indrukwekkend verhaal met literaire kwaliteiten.' Nederlands Dagblad

'Een aangrijpende roman over geschiedenis, etniciteit en identiteit.' NBD

'Vijf levens is een pakkende en soms snoeiharde roman. Met haar toegankelijke pen zet de schrijver een sterk, historisch getint en gelaagd levensverhaal neer, dat na het lezen grondig moet bezinken.' Hebban.nl ****

'Verrassend, meeslepend, onverwacht en bloedmooi. Met Vijf levens levert Jenny Tinghui Zhang een meesterwerk af.' De Zondag ****

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Saghe , Romanzi e Letterature » Saghe » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/09/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789402766080

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vijf levens"

Vijf levens
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima