Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vállald fel bátran önmagad

Fumitake Koga - Ichiro Kishimi
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
9,99

A Vállald fel bátran önmagad már több, mint 4,5 millió példányban eladott sikerkönyv, amely megmutatja, hogyan válhatunk azzá, akik valójában lenni szeretnénk.

A boldogság valóban csak rajtunk múlik? Vállald fel bátran önmagad egyszer és egyenes választ ad erre a kérdésre: igen. A rendkívül olvasmányos és közérthet kötet egy filozófus és egy fiatalember megvilágosodást hozó, öt napon át tartó beszélgetésén kíséri végig az olvasót. Ez id alatt megértjük, hogyan emelkedhetünk felül a múlt traumáin vagy mások elvárásain, és miként irányíthatjuk a saját életünket.

A Vállald fel bátran önmagad bölcsességeit olvasva világossá válik, miért fontos, hogy megbocsássunk magunknak, s hogy testi és szellemi értelemben is tördjünk magunkkal. A kötet által képviselt felszabadító erej gondolkodásmód lehetvé teszi, hogy merjünk változni és figyelmen kívül hagyni a korlátokat, amelyeket magunk elé állítunk.

A milliók életét megváltoztató Vállald fel bátran önmagad cím könyv sokkal több egyszer önsegít kötetnél: megvilágosító erej gondolatai a pszichiáter Alfred Adler nézetein alapulnak, és amellett, hogy valóban könnyen érthetk és világosak, összetett és filozófiai mélységekkel rendelkez rendszert alkotnak, amely segít a boldogság megtalálásában.

Dettagli down

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634338017

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vállald fel bátran önmagad"

Vállald fel bátran önmagad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima