Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kada je povjesniar Sönke Neitzel u britanskom arhivu naišao na zapisnike britanskih i amerikih obavještajnih službi o prisluškivanju zarobljenih njemakih vojnika iz Drugoga svjetskog rata, znao je da u rukama drži neprocjenjiv materijal. Više od 150.000 stranica zapisanih razgovora njemakih vojnika ini bazu jedne od najzanimljivijih knjiga o Drugome svjetskom ratu i vojnicima Wehrmachta objavljenih u posljednjih desetak godina. Uz pomo istaknutoga psihoanalitiara Haralda Welzera Neitzel je napisao uzbudljivu, napetu knjigu koja nam otkriva štošta o psihologiji vojnika ne samo u Drugome svjetskom ratu ve i dan-danas. Razgovori asnika i obinih vojnika svih rodova vojske - pješaštva, mornarice i avijacije - otkrivaju istine o silovanjima, ubojstvima i zvjerstvima svih vrsta.
Vojnici su jedna od onih knjiga koje mijenjaju pogled na rat, objašnjavaju mehanizme rata i pokazuju kako je lako bilo uvui obine vojnike, mahom mlade ljude, u zloine. Vojnici su knjiga o Wehrmachtu i njegovoj tamnoj strani, o ratovanju, ubijanju i umiranju, knjiga koja ne vidi rat kao herojstvo, ve sasvim suprotno. Knjiga je mjesecima bila na vrhovima top-lista te je svugdje, a osobito u Njemakoj, izazvala mnogobrojne kontroverze i promijenila dosadašnji pogled na Drugi svjetski rat i ulogu Wehrmachta u njemu.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa » Storia militare

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667745

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vojnici"

Vojnici
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima