Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Voorbijgewaaid geluk

Theodor Holman
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
10,99

Wanneer Theodor Holman te horen krijgt dat zijn dochter zwanger is, buitelen de vragen over hem heen. Ben je oud als je opa wordt? Wat zou je je kleinkind willen meegeven: wat is de essentie van het leven? Hoe houd je je staande als je vrienden bij bosjes sterven? En hoe zit het met die schaamte die de ouderdom lijkt te vergezellen en alles overschaduwt? In Voorbijgewaaid geluk maakt Theodor Holman de balans op. In prachtige observaties en gedachten en in geestige anekdotes vertelt hij over zijn ouders en zijn kleinkind, over jongensdromen en ouderdomskwaaltjes, en over de momenten die het leven glans geven.

De pers over De grootste truc aller tijden:

`Een ode aan de fictie. ****' NRC Handelsblad

`Op en top pijnlijk, op en top geestig.' LINDA.

`Mooie observaties en prikkelende idee├źn.' Trouw

`Kunnen ze Theodor Holman volgend jaar het boekenweekgeschenk niet laten schrijven?' Het Parool

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/11/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789046822814

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Voorbijgewaaid geluk"

Voorbijgewaaid geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima