Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vuoden tarina

Hans Christian Andersen
pubblicato da Saga Egmont Finnish

Prezzo online:
0,99

Varpuset hytisevät kylmissään talven pakkasissa ja kyselevät: "Koska kevät tulee?" Vielä ei kuitenkaan ole kevään aika, sillä Talvi, menneen vuoden hallitsija, pitää luontoa otteessaan. Vähitellen lumi alkaa sulaa, ja haikaroiden selässä saapuvat tyttö ja poika, tulevan vuoden hallitsijat. Kasvit ja eläimet heräävät eloon, ja kevät kääntyy hiljalleen vihannaksi kesäksi. Aikuistunut hallitsijapari seuraa kesäisten värien muuttumista kypsemmiksi ja syksyisemmiksi. Ilmojen kylmetessä kuningatar alkaa kuitenkin kaivata takaisin kotimaahansa. Talven merkit ovat ilmassa. Tanskalaisen kirjailijan ja runoilijan Hans Christian Andersenin (18051875) tuotantoon kuuluu romaaneja, näytelmiä, oopperoita, runoja, matkakertomuksia ja omaelämäkertoja. Andersen on maailmanlaajuisesti tunnettu saduistaan, joita on käännetty lukuisille eri kielille.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Narrativa » Fantasy e magia , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/12/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726452495

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vuoden tarina"

Vuoden tarina
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima