Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Waar is ze? - Alex Marwood
Waar is ze? - Alex Marwood

Audiolibro Waar is ze?

Alex Marwood
pubblicato da Boekerij

Prezzo online:
0,00

Een voortreffelijke psychologische thriller, voor de lezers van Gillian Flynn en Paula Hawkins

Sorry voor deze algemene mail maar ik heb jullie hulp hard nodig. Mijn peetdochter, Coco Jackson, verdween uit het vakantiehuis in Bournemouth waar ze met haar familie verbleef in de nacht van zondag op maandag 29/30 augustus. Opeens was ze er niet meer. Coco is drie jaar oud.
Als Coco, een van een tweeling, tijdens een familieweekend verdwijnt, ontstaat er mediahype. Haar ouders zijn rijk en invloedrijk, net als alle vrienden met wie ze op vakantie waren dat weekend aan zee. Wat is er echt met Coco gebeurd?
Twaalf jaar later komt het gezelschap weer bij elkaar voor een begrafenis. Coco's vader is overleden en de onderhuidse spanning is voelbaar. De donkerste geheimen worden langzaam blootgelegd...

Waar is ze? is een donkere, zenuwslopende thriller waarin niets is wat het lijkt. Maar het geheim móét verborgen blijven. Ten koste van alles

Over de boeken van Alex Marwood
'Een werkelijk choquerende thriller waarin niets is zoals het lijkt.' Val McDermid
'Verschrikkelijk spannend. Geweldige personages.' Stephen King
'Ik kan niet wachten om erachter te komen wat ze hierna gaat doen.' Jojo Moyes

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Boekerij

Formato Audiolibro

Durata 11:57.32

Pubblicato 19/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789052860657

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Waar is ze?"

Waar is ze?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima