Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Waarom schrijf je geen boek?

Geerhard Bolte
pubblicato da Haystack, Uitgeverij

Prezzo online:
0,00

Het schrijven van een non-fictieboek is de beste manier om jezelf op de kaart te zetten. Dat wil jij ook, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Een goed boek schrijven is moeilijk. Als het makkelijk was, dan deed de lezer het zelf wel. Maar met de adviezen van schrijver en uitgever Geerhard Bolte gaat het je ongetwijfeld lukken. In dit boek beschrijft hij alles wat je moet weten om een aantrekkelijk boek te schrijven. Stop met dagdromen en begin gewoon. Het is de moeite waard: er is maar één ding leerzamer dan het lezen van een boek, en dat is het schrijven van een boek. Geerhard Bolte is uitgever en directeur van Haystack, een uitgeverij die is gespecialiseerd in originele en toegankelijke non-fictieboeken over management, psychologie en maatschappij. Lezers vertellen: 'Een aanrader voor professionals met visie en schrijfambities.' 'Dit boek bevat alles wat je nodig hebt om te beginnen aan een boek, door te zetten en af te ronden.' 'Een heel erg nuttig boek. Het is kritisch, bevat veel informatie en prikt verschillende mythes door. Ik ben ervan overtuigd dat ook mensen met wat meer schrijfervaring er iets van kunnen opsteken.'

Dettagli down

Generi Lingue e Dizionari » Guide alla scrittura , Politica e Società » Comunicazione e Media » Guide alla scrittura

Editore Haystack, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/11/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789461265890

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Waarom schrijf je geen boek?"

Waarom schrijf je geen boek?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima