Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wie naar de sterren grijpt

Kristin Hannah
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
5,99

`Kristin Hannah is zó getalenteerd. Fantastische personages, geweldige plots, -ontroerende emoties Wat wil je nog meer?' Isabel Allende

Kate en Tully zijn hartsvriendinnen. De serieuze Kate komt uit een liefdevol gezin. Tully is een druktemaker en houdt van glamour. Bij haar thuis is het helemaal niet leuk. De meisjes sluiten een pact dat ze altijd op elkaar kunnen rekenen, een belofte die dertig jaar zal standhouden. Inmiddels is Tully een beroemd journaliste geworden. Kate heeft gekozen voor een huwelijk met John en voor het moederschap. Na een bittere ruzie verliezen de twee vrouwen elkaar lange tijd uit het oog. Tot Tully een dringende oproep krijgt

De pers over de boeken van Kristin Hannah

`Een meeslepende roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid, eenzaamheid en het verdriet van de drie vrouwen mooi wordt beschreven.' NBD Biblion

`Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde gevoelens.' The Washington Post

`Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en met de laatste alinea te boeien.' Nederlands Dagblad

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789402306309

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wie naar de sterren grijpt"

Wie naar de sterren grijpt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima