Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wil ac Aeron

Heulwen Ann Davies
pubblicato da Y Lolfa

Prezzo online:
1,10

Cyfrol sy'n son am gyfeillgarwch Wil ac Aeron ers dyddiau eu plentyndod ym Mro Ddyfi. Daeth cyfle iddyn nhw berfformio a sgriptio yn y Clwb Ffermwyr Ifanc ac arweiniodd hynny at gyflwyno rhaglen o'r Sioe Fawr ar S4C. Erbyn hyn mae'r ddau wedi cael sawl cyfres ar y teledu ac yn cyflwyno ar y radio. Mae Heulwen yn hanu o'r un ardal ac yn adnabod y ddau gymeriad yn dda.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Agricoltura e Allevamento , Hobby e Tempo libero » Motori » Mezzi di trasporto , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Y Lolfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2019

Lingua Gallese

EAN-13 9781784617356

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wil ac Aeron"

Wil ac Aeron
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima