Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wimpy Kid 12 - Rejsefeber

Jeff Kinney
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

Julen nærmer sig med kulde, stress og jag.
Derfor beslutter Gregs forældre, at familien skal rejse væk til en tropisk ø for at holde ferie i afslappede omgivelser. Men sa let gar det selvfølgelig ikke for familien Heffley. Greg, der er skal flyve for første gang, bliver konfronteret med sin flyskræk, og alt fra giftige dyr til solstik og madforgiftning truer med at sætte en stopper for den gode stemning.

Kan ferien na at blive reddet? Eller vil drømmen om tropeparadiset ende som et komplet mareridt?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie da ridere » Storie a fumetti

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/07/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788702408799

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wimpy Kid 12 - Rejsefeber"

Wimpy Kid 12 - Rejsefeber
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima