Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Winterbijen van Norbert Scheuer is een literair meesterwerk over een man die Joden de grens met Belgiƫ over smokkelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op een lokale geschiedenis.

De meesterlijke roman Winterbijen van Norbert Scheuer toont de verschrikkelijke alledaagse werkelijkheid in een periode die in alle opzichten dramatisch en gevaarlijk is. Winterbijen is een literair meesterwerk over een man die Joden de grens over smokkelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op een lokale geschiedenis.

De Eifel, januari 1944. Leraar Latijn en geschiedenis Egidius Arimond is door de nazi's ontslagen vanwege zijn epilepsie. Hij verkeert in gevaar door zijn ziekte en zijn bijverdienste: als imker smokkelt hij Joodse vluchtelingen in omgebouwde bijenkasten over de Belgische grens. Desondanks heeft hij allerlei affaires onder andere met de echtgenote van een hooggeplaatste nazi. Terwijl het luchtruim boven de Eifel volstroomt met Engelse en Amerikaanse bommenwerpers wordt Arimonds situatie steeds nijpender. En dan wordt hij ook nog eens opgepakt

Winterbijen gaat over een man die verwoed probeert te overleven, over zijn liefde voor vrouwen, zijn bijen en de letteren en over zijn vurige verlangen naar vrede.

'Winterbijen is een onderhoudende roman over een sympathiek personage, boordevol thema's en motieven.' NRC

'Scheuers romans en verhalen zijn larger than life en tegelijkertijd grootser dan elke zogenaamd authentieke geschiedenis.' Die Welt

'Norbert Scheuer is een van onze grote verhalenvertellers.' Frankfurter Allgemeine Zeitung

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789026351426

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Winterbijen"

Winterbijen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima