Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wolfskinderen - Vera Buck
Wolfskinderen - Vera Buck

Wolfskinderen

Vera Buck
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
12,99

Duistere spanning voor de lezers van Ulf Kvensler en M.J. Arlidge

De zestienjarige Rebekka verdwijnt spoorloos. En zij is niet de enige. In het bergachtige gebied worden meerdere vrouwen vermist. Alleen de jonge journalist Smilla herkent direct parallellen met de zaak van haar vriendin Juli, die jaren geleden in het gebied verdween. Al helemaal wanneer een verwaarloosd meisje, dat opvallend veel op Juli lijkt, voor haar auto rent.

Hogerop in de bergen woont Jesse in de nederzetting Jacobs Ladder, geïsoleerd van de moderne wereld. Hij en de andere bewoners van het bergdorp worden in de stad met argwaan bekeken. Terwijl het wantrouwen jegens Jacobs Ladder blijft groeien en escaleert in brute aanvallen op Jesse en andere kinderen, ontdekt Smilla een schokkend geheim dat alle veronderstelde waarheden op zijn kop zet. Waar ligt het kwaad werkelijk op de loer?

In de pers

'Met Wolfskinderen heeft Vera Buck een roman gecreëerd die zich kenmerkt door zijn contrasterende karakters, indrukwekkende landschappen en de spanning tussen natuur en beschaving.' Literaturkritik.de

'Een van de beste boeken die ik in jaren heb gelezen.' Tintenhain.de

'Soepele thriller in de sfeer van Stephen King en Sabine Thiesler. Waanzinnig goed, wellicht een uniek boek in zijn soort.' Bazarow.com

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789402324181

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wolfskinderen"

Wolfskinderen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima