Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Voor fans van het new Adult-genre is nu het tragisch-komische 'Wonderland' te lezen. De boeken van Melissa Bank zijn wereldwijd bekend. Van de band met onze geliefden tot opgroeien en de manier waarop het leven ons gaandeweg verandert; Bank weet al deze momenten feilloos in woorden te vatten. Welkom in de wereld van Sophie Applebaum, het zwarte schaap in haar familie. Op tragikomische wijze deelt ze alle perikelen in haar zoektocht naar de liefde, eeuwige vriendschap en acceptatie van haar familie. Maar waar ze werkelijk naar op zoek is, is zichzelf. Wie is ze, wat zijn haar passies en wat wil ze eigenlijk bereiken in het leven? De roman is verdeeld in drie delen, waarbij elk deel zich richt op een andere fase van Alice's leven. In het eerste deel is ze een jonge vrouw die in Wisconsin woont, die te maken heeft met de uitdagingen van opgroeien en probeert uit te vinden wie ze is. In het tweede deel is ze in de twintig en woont ze in New York City, waar ze verliefd wordt op een man genaamd Luke en worstelt om bekend te worden als schrijver. In het derde deel is ze in de dertig en heeft ze te maken met de nasleep van haar mislukte relatie met Luke, evenals met de uitdagingen van het vinden van geluk en vervulling in haar leven.Met een flinke dosis droge humor en nuchterheid, weet bestsellerauteur Melissa Bank de uitdagingen van een jonge, moderne vrouw in haar twintiger jaren treffend te beschrijven. Melissa Bank heeft wereldwijd naamsbekendheid gekregen door haar populaire roman 'Vrouw zoekt man'. -

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9788726894127

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wonderland"

Wonderland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima