Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wonka - Dahl Roald - Sibéal Pounder - Paul King
Wonka - Dahl Roald - Sibéal Pounder - Paul King

Audiolibro Wonka

Dahl Roald - Sibéal Pounder - Paul King
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
14,99

Wonka is het fantastische verhaal over de grootste uitvinder, goochelaar en chocolademaker ter wereld de man die we nu allemaal kennen als de geweldige Willie Wonka.

Gebaseerd op de film Wonka van Warner Bros. Pictures, bedacht door Paul King die samen met Simon Farnaby het scenario schreef.
Het hartverwarmende en humoristische Wonka is een verrukkelijke mix van magie en muziek, opwinding en ontroering, waarin de lezer kennismaakt met de jonge Willie Wonka, die choc-vol ideeën zit en vastbesloten is om de wereld hapje voor hapje te veranderen.

Dit verhaal is het bewijs dat de mooiste dingen in het leven beginnen met een droom. En dat als je het geluk hebt om Willie Wonka te ontmoeten, alles mogelijk is.

Voorgelezen door Kevin Hassing.

Dettagli down

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Wonka"

Wonka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima