Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yeil Peri Gecesi

Ayfer Tunç
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
6,44

Ayfer Tunç'tan bugünün roman.

Güzelliini zehirli bir sermaye olarak kullanan genç bir kadnn hayattan öç almak için soyunmasyla balayan bir düü hikâyesidir Yeil Peri Gecesi. Modern toplumun ikiyüzlülüüne, geleneklerin, alkanlklarn zorbalna direnen, "farkna varm" ve bu nedenle ac çeken bir kadnn, annesiyle hesaplaamayan bir kz çocuunun, okuyan rahatsz eden ve belki de bu nedenle elinizden brakamayacanz öyküsü. Cumhuriyet elitlerinin dükün kuaklar ile orta snfn can çekien tutunamayanlarnn karlat trajik bir karnavala dönüen kapak kznn roman, toplumun ve bireyin ruh haritasn en ince ayrntsna kadar resmeden Ayfer Tunç'un güçlü anlatmyla Türkiye'nin çürüyen yüzüne de ayna tutmaktadr.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 472

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 368

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750719943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Yeil Peri Gecesi"

Yeil Peri Gecesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima