Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

YouTube-filmpjes maken voor kids

Nick Willoughby
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
0,00

Wil jij de volgende YouTube-ster zijn? Zit je weleens filmpjes op YouTube te kijken en denk je dan: dat kan ik ook wel? Of: dat lijkt me echt leuk om te doen? Dan heb je het juiste boek in handen! Of je nu beroemd wil worden op YouTube of gewoon filmpjes voor je vrienden wil maken, jouw digitale avontuur begint hier. Van het idee en de productie tot het delen op YouTube: dit boek helpt je je dromen waar te maken! Nick Willoughby begeleidt verschillende programma's die kinderen aspecten van films maken bijbrengen. Daarnaast schrijft hij boeken over het maken van films.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Scienza e tecnologia

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789045353401

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "YouTube-filmpjes maken voor kids"

YouTube-filmpjes maken voor kids
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima