Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zabor eller psalmerna

Kamel Daoud
pubblicato da Bokförlaget Tranan

Prezzo online:
11,01
11,60
-5 %
11,60

Zabor har en gava: han kan förlänga människors liv genom att skriva. I den lilla byn Aboukir, i ett nyligen självständigt Algeriet, sitter han vid dödsbädd efter dödsbädd och fyller sina skrivböcker. Men när hans halvbröder en kväll knackar pa och ber honom komma med till fadernshem ställs han inför sitt livs dilemma. Ska han hjälpa mannen som hela livet avvisat honom?

Zabor eller psalmerna är den algeriske författaren Kamel Daouds berättelse om den sköre och utstötte pojken Zabors upptäckt av spraket, litteraturen och fantasin. Det är en vindlande vacker roman som är lika mycket självbiografi som den är fabel, och vars titel anspelar pa en annan Zabor: islams motsvarighet till Psaltaren, där profeten David Daoud pa arabiska sägs ha tecknat ner Guds ord. Men samtidigt är det en roman om ett land där ett förtryck ersatts av ett annat, där människors liv begränsas av religiösa pabud, där kvinnor stängs in i sina hus och där den undertryckta sexualiteten bubblar under ytan. Zabor ser allt, och han skriver.

KAMEL DAOUD, född 1970, bor i Oran i Algeriet. I hemlandet gjorde han sig tidigt kändsom krönikör och debattör, och de senaste aren har hans texter publicerats regelbundet i nagra av världens största tidningar, sasom New York Times, Le Monde och Huffington Post. Hans krönikor är inte sällan kontroversiella; han skriver exempelvis om kvinnors situation, sexualitet, religiös fanatism och politik i den sa kallade arabvärlden allt som oftast med en skarp, uttalad samhällskritik. Romandebuten Fallet Meursault, som är en mot-bok till Albert Camus Främlingen, fick ett enormt genomslag och belönades bland annatmed Goncourtpriset för bästa debutroman 2014. Zabor eller psalmerna gavs ut 2017.

ULLA BRUNCRONA har översatt en lang rad författare fran franska, däribland J. M. G. Le Clézio och Milan Kundera. Hon har tilldelats ett flertal översättarpriser, senast Svenska Akademiens översättarpris 2009.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bokförlaget Tranan

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789188253606

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zabor eller psalmerna"

Zabor eller psalmerna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima