Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pisac je jedina djelotvorna smicalica protiv smrti. Ljudi su pokušavali s molitvom, lijekovima, magijom, ponavljanjem ajeta ili mirovanjem, ali samo je Zabor našao rješenje: pisati. Kao što je Šeherezada pripovijedanjem odgaala svoju smrt, mladi iz zabitog sela Abukira svoje susjede održava na životu svojim nesvakidašnjim talentom. Praunuk tkalje ilima s juga Alžira, Zabor je odmalena bio poseban, što je u primitivnoj sredini znailo obilježen, a nakon što ga se obitelj odrekla, jedina mu je podrška teta Hadžer. No kad mu se otac Hadži Brahim nae na samrti, Zabor dobiva priliku da ga održi na životu i dobije konano priznanje svoje obitelji. Ipak, odluka da potvrdi svoj magini talent ili se ipak opredijeli za obian život nije nimalo laka.
Zabor ili Psalmi drugi je, više godina oekivani roman alžirsko-francuskog pisca Kamela Daouda, u kojem on iskazuje svu raskoš svojeg spisateljskog talenta. Ovo je sjajna i potresna pria o potrebi da se piše ak i kad okolnosti piscu nikako ne idu na ruku, a njegov ga rad može dovesti u pogibelj.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2019

Lingua

EAN-13 9789533581880

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Zabor ili Psalmi"

Zabor ili Psalmi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima